Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny 2022

Zgodnie z zapisami art. 8b ustawy Prawo łowieckie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1683), który wskazuje, że w następstwie nowego podziału województwa na obwody łowieckie (Uchwała Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie), inwentaryzacja zwierzyny sporządzana jest w terminie 15 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd według stanu na dzień jej sporządzenia.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska w oparciu  o Ustawę   z dnia   13 października 1995 r. Prawo łowieckie, wyznacza dzień 02.04.2022 r. jako termin przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji zwierzyny, będącej podstawą do sporządzenia przez dzierżawców rocznych planów łowieckich na sezon łowiecki 2022/2023, wyniki której należy przedłożyć w Nadleśnictwie w terminie do 08.04.2022 r.