Lista aktualności Lista aktualności

Leśne stołówki

Współcześnie znany jest pogląd, że dokarmianie dziko żyjących zwierząt jest zakłócaniem naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Jednak w silnie zurbanizowanej Europie ingerencja w naturalne procesy odbywa się mimowolnie.

Są w roku okresy kiedy zdobywanie pożywienia przez dzikie zwierzęta jest utrudnione, a potrzeby energetyczne większe. Corocznie Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska przypomina kołom łowieckim dzierżawiącym obwody na terenie nadleśnictwa o potrzebie zimowego dokarmiania i prośbę o kontakt z leśnikami terenowymi w sprawie ułatwienia dostępu do naturalnej bazy żerowej. Polega to na wykładaniu drzew ogryzowych, oraz ewentualnym odsłanianiu roślin runa leśnego. Oprócz ułatwienia żeru takie postępowanie ma na celu zmniejszenie szkód w młodnikach i uprawach leśnych. Utrzymująca się od kilku tygodni niska temperatura powoduje też konieczność dokarmiania zimującego u nas ptactwa. Owadożerne ptaki to bardzo ważny element zachowania równowagi w ekosystemie leśnym. Dlatego też nadleśnictwo zakupuje corocznie kilkaset kilogramów specjalnej karmy dla ptaków. Wykładana głównie przy osadach leśnych jest bardzo chętnie pobierana.

Smacznego!

Krzysztof Majka

fot. K. Majka