Lista aktualności Lista aktualności

Nie wypalajmy traw!

Corocznie na przełomie zimy i wiosny pojawiają się kłęby dymu, a nocą łuny świadczące o rozpoczęciu sezonu na pseudo zabiegu agrotechniczne, polegające na wypalaniu suchych pozostałości roślin zielnych.

W naszym klimacie bilans zysków i strat jest zdecydowanie na niekorzyść takiego postępowania. W początkach marca bieżącego roku na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska kilkakrotnie doszło do pożaru lasów prywatnych spowodowanych wypalaniem traw na ugorach. Ponadto postępowanie takie powoduje zdecydowanie negatywne skutki w środowisku:

  • szybka mineralizacja biosmay powoduje spadek zawartości próchnicy w glebie i w dłuższej perspektywie wyjałowienie
  • w płomieniach i od wysokiej temperatury ginie duża ilość organizmów zwierzęcych - owady, pajęczaki, mięczaki, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu
  • niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków
  • giną niektóre gatunki ssaków - o tej porze roku są już młode zające, które nie uciekają przed niebezpieczeństwem
  • ubożeje skład gatunkowy roślin, znikają gatunki, których nasiona ulegają spaleniu
  • podpalone trawy mogą spowodować nie tylko pożary lasów, znane są przypadki pożarów zabudowań, a nawet wypadki śmiertelne przy wypalaniu traw
  • wypalanie traw jest sprzeczne z dobrą kulturą rolną i może prowadzić do wstrzymania dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych.

Osoby dokonujące wypalania mogą być objęte sankcjami wynikającymi z przepisów o ochronie przyrody i o ochronie przeciwpożarowej.