Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o zakupie lasów i gruntów do zalesienia

Informacja o zakupie lasów i gruntów do zalesienia

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Właścicieli gruntów zainteresowani zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku. Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiego wniosku z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne.

Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź w zasięgu administracyjnym którego Nadleśnictwa leży Twoja nieruchomość.

W dalszej kolejności właściwe terytorialnie nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.

Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane ocenimy wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba poprosimy właściciela o uzupełnienie dokumentacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:

  1. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  2. aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  3. aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji
    po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W dalszej kolejności nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska zapraszamy do kontaktu.

 

Materiały do pobrania:

  1. Ogłoszenie – Zakup lasu.
  2. Oświadczenie o pokryciu kosztów wyceny.
  3. Wniosek – sprzedaż gruntu.