Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapisane na drzewach

Zapisane na drzewach

Historia pozostawiania znaków na żywych drzewach jest bardzo stara. Może czas stosować coś nowego.

Niegdyś bartnicy kiedy dziali barcie nacinali na korze bartnego drzewa swój osobisty znak - ciosno. Był to swoisty akt własności, mówiący czyją własnością jest barć bądź zgrupowanie barci. Wykonywanie znaków na żywej tkance drzew przetrwało do naszych czasów. Jednak obecnie są one raczej niechlubnym śladem bytności w lesie ludzi o małej wyobraźni. Po raz pierwszy jednak zetknąłem się z upamiętnieniem na pniu drzewa historycznej rocznicy. Na terenie leśnictwa Smyków odnalazłem buka na którym ktoś upamiętnił XXX rocznicę PRL umieszczając nad napisem inicjały M J . Napis przetrwał już 38 lat. Aktualnie stosujemy nowocześniejsze metody upamiętniania wydarzeń, choćby posadzenie okolicznościowego drzewa.