Zakazy wstępu do lasu

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska informuje o akcji chemicznego zabiegu zwalczania osnui gwiaździstej.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Gospodarka leśna Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska realizowana jest na podstawie planu Urządzania lasu obowiązującego na lata 2006-2015.

Średniorocznie nadleśnictwo odnawia ok 160 ha lasu, co powoduje że zabiegi pielęgnacyjne  w drzewostanach realizowane są rokrocznie na powierzchni ponad 850ha w tym pielęgnacja gleby -550ha,  CW-150ha, CP-150ha.

Do odnowień wykorzystuje się sadzonki pochodzące z 2 szkółek znajdujących się w miejscowości Wierzchosławice zajmujących łączną powierzchnię  –15,31 ha,
 z czego 9,74 ha zajmuje powierzchnia produkcyjna w tym 0,18ha produkcja
w inspektach na substracie torfowym. Średniorocznie szkółka produkuje  ponad  3,0 mln szt. są to głównie gatunki gospodarcze – sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, świerk pospolity, buk zwyczajny, modrzew europejski, brzoza brodawkowata, olsza czarna, grab pospolity, klon, lipa, jodła pospolita. Na szkółce można również nabyć gatunki ozdobne- żywotniki, jodły, świerki itp.

Podstawowe znaczenie w reprodukcji lasu mają bazy nasienne utworzone
w wyniku selekcji populacyjnej. Gospodarcze Drzewostany Nasienne - trwale oznaczone w terenie, z których Nadleśnictwo pozyskuje nasiona i szyszki stanowią 361,21ha, z czego większość to drzewostany sosnowe (318,00 ha). Z własnych drzewostanów pozyskuje się również nasiona dębu szypułkowego – 23,56 ha, brzozy brodawkowatej – 3,78 ha, olszy czarnej – 11,60 ha oraz modrzewia europejskiego 4,57ha.

Na trenie nadleśnictwa znajduje się jeden Wyłączony Drzewostan Nasienny dębowy na powierzchni-10,89ha. Nadleśnictwo na własne potrzeby pozyskuje również nasiona Lipy szerokolistnej, drobnolistnej, Grabu zwyczajnego, Jesionu, Klonu zwyczajnego i Dębu czerwonego z uznanych na jego terenie źródeł nasion.
Wg regionalizacji nasiennej drzewostany te leżą w 661 mikroregionie nasiennym,
a częściowo(gminy Wojnicz, Dębno, Rzezawa, Brzesko) w 852 mikroregionie.

Bazę selekcyjną uzupełnia plantacyjna uprawa nasienna sosny czarnej znajdująca się w leśnictwie Podborze – 2,99ha oraz uprawa pochodna sosny zwyczajnej w leśnictwie Biadoliny – 10,00ha.