Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny „Wierzchosławice”, położonym na terenie największego kompleksu leśnego nadleśnictwa. Łowisko o powierzchni ponad 10 tys. ha. Na ternie Ośrodka Hodowli Zwierzyny znajduje się wiele urządzeń infrastruktury łowieckiej takich jak ambony, lizawki czy paśniki. Utrzymywane są także poletka łowieckie i śródleśne łąki.

Celem zwiększenia bazy żerowej bytującej tu zwierzyny, w lesie spotykamy liczne krzewy i drzewa owocowe, które zwłaszcza w okresie kwitnienia dodatkowo urozmaicają krajobraz łowiska. Dogodny dostęp do łowiska zapewnia bardzo dobrze rozwinięta sieć drogowa w regionie, a sprawne poruszanie się po łowisku umożliwione jest dzięki licznym i utrzymanym w dobrym stanie drogom leśnym.

Lasy na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny zapewniają schronienie i miejsce bytowania wielu gatunkom zwierząt. Spośród nich należy wymienić gatunki łowne takie jak jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, jenoty, zające, borsuki i kuny. Ponadto w lasach tych występuje zwierzyna chroniona, między innymi: bobry, wydry, bocian czarny, myszołów, jastrząb oraz kormoran. Łowisko to upodobały sobie również łosie. Ptaki łowne to przede wszystkim kaczki krzyżówka, cyraneczka i łyski bytujące na śródleśnych stawach gospodarstwa rybackiego oraz w mniejszych ilościach na pozostałym terenie: bażanty, gołębie grzywacze i słonki. 

Myśliwi korzystający z bogatej oferty łowieckiej mogą skorzystać z zakwaterowania 
w licznych pobliskich hotelach, gdzie oprócz noclegu mogą liczyć na pełne wyżywienie.

Łowisko położone jest niespełna 70 km od Krakowa, dawnej stolicy Polski 
z niepowtarzalnymi w skali światowej zabytkami, jeszcze bliżej jest do unikatowej kopalni soli w Wieliczce. W pobliskiej wsi Zalipie słynącej z malowanych chat można podziwiać malunki kwiatów ozdabiające zewnętrzne ścianach budynków, studnie, płoty oraz izby. W położonym niedaleko Tarnowie można odwiedzić muzea, odnowione kamienice i ratusz, albo zrelaksować się w niejednej kawiarni.  W regionie z powodzeniem można uprawiać turystykę rowerową lub pieszą, a w pobliżu łowiska funkcjonują kąpieliska.

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska posiada w swojej ofercie polowania indywidualne 
i zbiorowe zarówno dla myśliwych krajowych, zagranicznych jak i dla biur polowań. 

W ofercie znajdują się również polowania indywidualne dla myśliwych krajowych 
w formie pakietowej na jelenie, daniele, dziki, sarny i drapieżniki. 

Zapraszamy do współpracy biura polowań! 

Szczegółowych informacji udziela Pan Karol Blicharz- Specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa (tel. 14 642 21 01 wew. 18)