Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Gospodarka leśna Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska realizowana jest na podstawie planu Urządzania lasu obowiązującego na lata 2006-2015.

Średniorocznie nadleśnictwo odnawia ok 160 ha lasu, co powoduje że zabiegi pielęgnacyjne  w drzewostanach realizowane są rokrocznie na powierzchni ponad 850ha w tym pielęgnacja gleby -550ha,  CW-150ha, CP-150ha.

Do odnowień wykorzystuje się sadzonki pochodzące z 2 szkółek znajdujących się w miejscowości Wierzchosławice zajmujących łączną powierzchnię  –15,31 ha,
 z czego 9,74 ha zajmuje powierzchnia produkcyjna w tym 0,18ha produkcja
w inspektach na substracie torfowym. Średniorocznie szkółka produkuje  ponad  3,0 mln szt. są to głównie gatunki gospodarcze – sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, świerk pospolity, buk zwyczajny, modrzew europejski, brzoza brodawkowata, olsza czarna, grab pospolity, klon, lipa, jodła pospolita. Na szkółce można również nabyć gatunki ozdobne- żywotniki, jodły, świerki itp.

Podstawowe znaczenie w reprodukcji lasu mają bazy nasienne utworzone
w wyniku selekcji populacyjnej. Gospodarcze Drzewostany Nasienne - trwale oznaczone w terenie, z których Nadleśnictwo pozyskuje nasiona i szyszki stanowią 361,21ha, z czego większość to drzewostany sosnowe (318,00 ha). Z własnych drzewostanów pozyskuje się również nasiona dębu szypułkowego – 23,56 ha, brzozy brodawkowatej – 3,78 ha, olszy czarnej – 11,60 ha oraz modrzewia europejskiego 4,57ha.

Na trenie nadleśnictwa znajduje się jeden Wyłączony Drzewostan Nasienny dębowy na powierzchni-10,89ha. Nadleśnictwo na własne potrzeby pozyskuje również nasiona Lipy szerokolistnej, drobnolistnej, Grabu zwyczajnego, Jesionu, Klonu zwyczajnego i Dębu czerwonego z uznanych na jego terenie źródeł nasion.
Wg regionalizacji nasiennej drzewostany te leżą w 661 mikroregionie nasiennym,
a częściowo(gminy Wojnicz, Dębno, Rzezawa, Brzesko) w 852 mikroregionie.

Bazę selekcyjną uzupełnia plantacyjna uprawa nasienna sosny czarnej znajdująca się w leśnictwie Podborze – 2,99ha oraz uprawa pochodna sosny zwyczajnej w leśnictwie Biadoliny – 10,00ha.