Zasoby leśne

Do głównych gatunków lasotwórczych Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska należą:

Hodowla lasu

Gospodarka leśna Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska realizowana jest na podstawie planu Urządzania lasu obowiązującego na lata 2006-2015.

Ochrona lasu

Najistotniejszym problemem z zakresu ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska jest gradacyjne pojawianie się szkodników pierwotnych sosny.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska prowadzi gospodarkę leśną zgodną ze standardami FSC i PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta.