Zasoby leśne

Do głównych gatunków lasotwórczych Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska należą:

Hodowla lasu

Gospodarka leśna Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska realizowana jest na podstawie planu Urządzania lasu obowiązującego na lata 2006-2015.

Ochrona lasu

Najistotniejszym problemem z zakresu ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska jest gradacyjne pojawianie się szkodników pierwotnych sosny.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska prowadzi gospodarkę leśną zgodną ze standardami PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta.