Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Lasy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska rosną na powierzchni 14 605 ha gruntów w większości równinnych.

Rosną one głównie na piaszczystych glebach bielicowych i rdzawych o małej ilości składników odżywczych stąd dominacja mającej małe wymagania sosny (72%). Poza sosną rosną w naszych lasach również: dąb szypułkowego (13%), olcha (6%), brzoza (4%), modrzew, buk oraz innych gatunków liściastych i iglastych (5%). Przekłada się to na następujące typy siedlisk: borowe (57 %), lasowe (41%), olsy (2%). Siedliska wilgotne stanowią 68 % powierzchni, świeże – 30%, mokre około 2%. Ponad 50% powierzchni siedlisk lasowych jest w stanie niekształconym i zdegradowanym, a skład gatunkowy odbiega od przyjętego za docelowy. Stopniowa zmiana tego stanu poprzez systematyczną przebudowę i zastępowanie sosny gatunkami takimi jak dąb i buk jest priorytetem w działalności gospodarczej nadleśnictwa.

Ponad 12 000 ha lasów to lasy ochronne zawierające się w następujących kategoriach:

Lasy wodochronne: 10 430 ha,

Lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych: 310 ha,

Lasy wokół miast: 630 ha,

Lasy na stałych powierzchniach badawczych: 520 ha

Lasy obronne: 120 ha.

Lasy nadleśnictwa to ogromne bogactwo świata roślin i zwierząt, do których należą: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, szafran spiski (objęty ochroną w rezerwacie o powierzchni 30 ha), lilia złotogłów, kosaciec żółty, ciemiężyca zielona, bagno zwyczajne oraz wiele innych mniej lub bardziej pospolitych roślin zielnych i krzewów. Świat zwierzęcy reprezentują: dziki, jelenie, sarny, daniele, lisy, łosie, oraz bogata ornifauna z przedstawicielami takimi jak: bocian czarny, puszczyk uralski, czapla, kormoran. Łącznie na terenie lasów nadleśnictwa odnotowano występowanie 177 gatunków ptaków. Liczne tereny podmokłe oraz śródleśne stawy zapewniają świetne warunki bytowania dla gadów, płazów i ryb. Lasy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska to również dziedzictwo historyczne przejawiające się w cmentarzach z czasów I wojny światowej, miejsca akcji „Trzeci Most" oraz kulcie bł. Karoliny Kózka, która męczeńską śmiercią zginęła w tych lasach. Dziś nasze lasy są otwarte dla wszystkich i zapraszają do aktywnego wypoczynku i edukacji na łonie natury.