Położenie

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska położone jest w południowo-wschodniej części Polski.

Historia

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zostało utworzone w obecnym kształcie dnia 01.07.1972r. na podstawie Zarządzenia nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 19.06.1972r. i zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 26.06.1972r.

Projekty i fundusze

W 2011 roku na terenie leśnictwa Bielcza wybudowany został zbiornik retencyjny „Krzywołoza" o pow. 4,85 ha i pojemności 46000 m3, który ma być napełniany przepływami wielkiej wody zimowej i letniej, przy wykorzystaniu istniejącego jazu piętrzącego na rzece Kisielina.