Wydawca treści Wydawca treści

Zbiornik "Krzywołoza"

W 2011 roku na terenie leśnictwa Bielcza wybudowany został zbiornik retencyjny „Krzywołoza" o pow. 4,85 ha i pojemności 46000 m3, który ma być napełniany przepływami wielkiej wody zimowej i letniej, przy wykorzystaniu istniejącego jazu piętrzącego na rzece Kisielina.

Teren pod budowę zbiornika stanowi śródleśna łąka położona wewnątrz dużego kompleksu leśnego. Wybudowany zbiornik ma zmniejszyć braki wody w okresach suszy oraz pozytywnie wpłynąć na tereny przyległe jako regulator wilgotności siedlisk i lokalnego klimatu. W czerwcu 2012 roku rozpoczęto zalewanie zbiornika, jednak z powodu panującej suszy nie udało się go napełnić. Zbiornik został wybudowany ze środków Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

fot. W. Kowalik