Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

  • Dąb „Onufry Dębicz" w wieku 400 lat , obwód 510cm, położony w Leśnictwie Bratucice oddz.398b ( Gmina Rzezawa).
  • Grupa 2 sztuki drzew – 1 lipy drobnolistne, 1 dąb szypułkowy,  - Leśnictwo Wierzchosławice. 452b-d
  • Dęby szypułkowe w leśnictwie Szczucin oddz. 17,f wchodzące w skład użytku ekologicznego.