Rezerwaty przyrody

Rezerwat „LASY RADŁOWSKIE” Powierzchnia: 30,99 ha powierzchnia leśna zalesiona to 29,91ha

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie nadleśnictwa znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu zatwierdzone Rozporządzeniem wojewody tarnowskiego nr 23/96 z dn. 28 sierpnia 1996r.(Dz.U. nr 10 z dn. 6 września 1996r.).

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska znajdują się 4 obszary Natura 2000.

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska Rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego nr 48/98 z dnia 22 września 1998 roku powołane zostały cztery użytki ekologiczne.