Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat "Lasy Radłowskie"

Rezerwat „LASY RADŁOWSKIE” Powierzchnia: 30,99 ha powierzchnia leśna zalesiona to 29,91ha

Rezerwat „LASY RADŁOWSKIE" 
Powierzchnia: 30,99 ha powierzchnia leśna zalesiona to 29,91ha
Położenie:
  • administracyjne - gmina Wierzchosławice, województwo małopolskie, powiat Tarnów.
  • w zarządzie Nadleśnictwa- Leśnictwo Bielcza oddz. 485, 484c-d,
 
Rezerwat Lasy Radłowskie – to jedyny rezerwat na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Powołany został  zarządzeniem nr 6/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 roku, głównie dla ochrony stanowisk występującego w drzewostanach szafranu spiskiego.
Jest kompleksem Lasów Wierzchosławicko – Radłowskich w pigułce. Na niewielkiej powierzchni występują mieszane bory dębowo sosnowe,  grądy niskie przechodzące stopniowo w olsy  i niewielkie fragmenty łęgów.  Przez środek rezerwatu przepływa meandrująca rzeczka Kisielina. W drzewostanie spotkać można znakomitą większość gatunków drzew leśnych naturalnie występujących na terenie nadleśnictwa. Wśród nich  pokaźnych rozmiarów dęby i lipy. Podobnie rośliny objęte ochrona gatunkową  - większość  gatunków odnaleźć można na terenie rezerwatu. Aktualnie brak jest planu ochrony dla rezerwatu. Obserwować można powolny rozpad starego drzewostanu i nieśmiało pojawiające się odnowienia głównie brzozy, olchy, miejscami świerku a w żyźniejszych fragmentach grabu i lipy. Z pojawiających się nieśmiało odnowień naturalnych wnioskować można o kierunku naturalnej przebudowy drzewostanu z iglastego na liściasty.  Starodrzew, podobnie jak istniejący w rezerwacie młodnik w którym nie wykonuje się zabiegów hodowlanych z biegiem czasu stanowić mogą doskonały materiał porównawczy – obrazujący różnice pomiędzy lasem zarządzanym przez człowieka, a lasem zarządzanym przez przyrodę.  W rezerwacie gromadzi się duża masa martwego drewna, zarówno na drzewach stojących   jak i wywróconych przez kolejne nawałnice. Powinno to sprzyjać rozwojowi organizmów  związanych z martwym drewnem.  Od północnej strony rezerwat graniczy ze stawem Maruszka dlatego na wiekowych sosnach obrzeża rezerwatu często spotkać można odpoczywające bieliki lub rybołowy. fot. K. Majka