Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska Rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego nr 48/98 z dnia 22 września 1998 roku powołane zostały cztery użytki ekologiczne.

 

NAZWA UŻYTKU EKOLOGICZNEGO

POW.

[ha]

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

POŁOŻENIE NA TERENIE NADLEŚNICTWA

PRZEDMIOT OCHRONY

 Użytek ekologiczny ŚWIERCZE"

5,87

Gmina Borzęcin

Leśnictwo Wał Ruda oddz. 288b,d, 289c

torfowiska przejściowe

Użytek ekologiczny „WAŁ"

0,14

Gmina Borzecin

Leśnictwo Wał Ruda oddz. 290d

bagienko porośnięte krzewami

Użytek ekologiczny „RADZIEJÓW"

1,34

Gmina Rzezawa

Leśnictwo Bratucice oddz. 369c,d,f

oczka torfowisk przejściowych

 i wysokich

Użytek ekologiczny „WOLA SZCZUCIŃSKA"

1,04

Gmina Szczucin

Leśnictwo Szczucin oddz. 17c,f

szpaler dębów szypułkowych

 

Rygory ochronne (§ 2 w/w rozporządzenia nr 48/98). Dla prawidłowej gospodarki

w w/w obszarach wprowadza się zakazy i nakazy:

Zakazuje się:

  •  zmiany stosunków wodnych oraz prowadzenia melioracji
  •  wydobywania kopalin
  •  wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania użytku ekologicznego,
  •  niszczenie gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania
  •  stosowania środków chemicznych  w gospodarce leśnej.